English | Tiếng Việt

Tin hoạt động

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung và chế độ kế toán mới của các doanh nghiệp, VACO tiếp tục phối hợp với Cục thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn Chính sách thuế mới và Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong 3 ngày 3, 4 và 11 tháng 7 năm 2015.

Ngày 7/5/2015, VACO đã phối hợp với Cục thuế tỉnh Bình Dương tổ chức thành công hội nghị tập huấn chế độ kế toán mới ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật chế độ kế toán mới ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của các doanh nghiệp, VACO sẽ phối hợp với Cục thuế tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tập huấn chế độ kế toán mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Giới thiệu VACO

Công ty TNHH Kiểm toán VACO là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam.